Ρομποτικά συστήματα

Η HERON CS στο μικρό διάστημα που ιδρύθηκε, σχεδίασε-μελέτησε και κατασκεύασε πλειάδα βιομηχανικών ρομποτικών συστημάτων και αυτοματισμών. Ένας από τους βασικούς προμηθευτές μας ρομποτικής & λογισμικού είναι η εταιρεία Adept.

Η Omron Adept Technologies ιδρύθηκε το 1983 και είναι ο μεγαλύτερος κατασκευαστής ευφυών βιομηχανικών ρομπότ με έδρα τις Η.Π.Α. Οι σειρές προϊόντων έξυπνης αυτοματοποίησης Adept περιλαμβάνουν βιομηχανικά ρομπότ, κινητά ρομπότ και άλλους ευέλικτους εξοπλισμούς αυτοματισμού, κάμερες ενόρασης  και λογισμικά συστήματα  εφαρμογών.

Η Adept, που προσχώρησε στην OmronCorporation τον Οκτώβριο του 2015, αποτελεί πλέον μέρος της επιτάχυνσης της στρατηγικής της "CompleteAutomationSolution" της OMRON  , η οποία παρέχει λύσεις αυτοματοποίησης για την βιομηχανία.

Η Omron Adept παρέχει οικονομικά αποδοτικά ρομποτικά συστήματα και υπηρεσίες σε αγορές υψηλής ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων συσκευασμένων προϊόντων, βιοεπιστημών, ηλεκτρονικών και ημιαγωγών. Καθώς και στις παραδοσιακές βιομηχανικές αγορές, συμπεριλαμβανομένης της αυτοματοποίησης εργαλειομηχανών και των εξαρτημάτων αυτοκινήτων.

Τα Ρομποτικά Συστήματα Adept παρέχουν αναμφισβήτητες επιδόσεις και οικονομική αξία σε όλο τον κύκλο παραγωγής, Επιτρέποντας στους πελάτες να επιτύχουν ακρίβεια, ποιότητα και παραγωγικότητα στις διαδικασίες συναρμολόγησης, χειρισμού και συσκευασίας.