Υπηρεσίες

Η εξυπηρέτηση πελατών είναι ένα από τα πιο σημαντικά συστατικά του μίγματος μάρκετινγκ για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Υψηλής ποιότητας εξυπηρέτηση πελατών προσθέτει αξία και συμβάλλει στη δημιουργία εμπιστοσύνης των πελατών.

Οι πελάτες σήμερα, ενδιαφέρονται όχι μόνο για το προϊόν που τους προσφέρεται, αλλά και για όλα τα συμπληρωματικά στοιχεία της υπηρεσίας που λαμβάνουν: την επικοινωνία πώλησης, την ανταπόκριση και τη βοήθεια που λαμβάνουν όταν έχουν ένα παράπονο σχετικά με ένα ελαττωματικό προϊόν ή την υποστήριξη σε περίπτωση βλάβης.

Η Heron CS πιστεύει ακράδαντα ότι είτε πρόκειται για κάλυψη ανάγκης σε αυτοματισμό ή σε θέματα υποστήριξης, οι υπηρεσίες μας πρέπει να είναι έτσι δομημένες που να καλύπτουν απόλυτα τους πελάτες μας.