Εξοικονόμηση Ενέργειας

 Πεπιεσμένος αέρα

 Η βιομηχανία στην Ελλάδα συμμετέχει στη κατανάλωση ενέργειας με πάνω από το 1/5 της συνολικής κατανάλωσης.

Πολύ πιο κάτω βέβαια από αναπτυγμένες βιομηχανικά χώρες.

Η ηλεκτρική ενέργεια στη ελληνική Βιομηχανία παραμένει μετά το πετρέλαιο σε υψηλά επίπεδα (περίπου 30%) και τροφοδοτεί και την παραγωγή πεπιεσμένου αέρα.

Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για παραγωγή πεπιεσμένου αέρα κυμαίνεται στο περίπου στο 11%  της βιομηχανικής κατανάλωσης σε ηλεκτρισμό.

Υπάρχουν λοιπόν πολλά  περιθώρια εξοικονόμησης σε ενέργεια και στην παραγωγή του πεπιεσμένου αέρα στη Βιομηχανία, με μικρές επενδύσεις και σύντομο χρόνο απόσβεσης. 

Σε μικρομεσαίες Βιομηχανίες είναι εφικτή εξοικονόμηση 17% με μικρό κόστος και με μέσο χρόνο απόσβεσης 2 χρόνια.

Περιπτωσιολογικές μελέτες  έχουν δείξει ότι συγκεκριμένες δράσεις μπορούν να αποφέρουν εξοικονόμηση σε ηλεκτρική ενέργεια από 30% ως και 60% .

Η HeronCS με μεγάλη εμπειρία σε αυτοματισμούς πεπιεσμένου αέρα, προσφέρει πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας στη παραγωγή και διακίνηση του, ώστε η απαιτούμενη επένδυση να έχει άμεση απόσβεση, την αύξηση της παραγωγικότητας, της διάρκειας ζωής του σχετικού εξοπλισμού, αλλά και την μείωση των βλαβών.

Εφαρμόζοντας το παρακάτω  πρόγραμμα ενεργειών και δράσεων, σας δίδει εγγυημένα αποτελέσματα για βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας και οικονομίας σε ενέργεια.

1-Ανάλυση αναγκών σε πεπιεσμένου αέρα.

2-Ενδεχομένως προσδιορισμός  ακατάλληλης χρήσης πεπιεσμένου αέρα.

3-Διαρροές του συστήματος πεπιεσμένου αέρα.

4-Πτώση πίεσης και έλεγχος της πίεσης του συστήματος

5-Συστήματα ελέγχου και παρακολούθησης του συστήματος.

6-Αποθήκευση και ποιότητα πεπιεσμένου αέρα

7-Αποδεδειγμένες ευκαιρίες με αντικαταστάσεις και επιδιορθώσεις σε επίπεδο συνιστωσών και υλικών.

8-Συντήρηση του συστήματος  πεπιεσμένου αέρα για εξάρσεις σε ζήτηση.

9-Ανάκτησης θερμότητας  

10- Δίκτυο και γραμμές παροχής πεπ. αέρα.