Τρίτη, 11 Ιουλίου 2017

Κριτήρια για περαιτέρω αυτοματοποίηση ή/και χρήση ρομπότ?

Posted in Νέα-Ανακοινώσεις, Visits: 2787, Print this page: Print

Στο τομέα της παραγωγής γίνονται πολλές συζητήσεις και υπάρχει μεγάλος προβληματισμός,  πότε και πού πρέπει να επενδύσει  κάποιος σε θέματα περαιτέρω αυτοματοποίησης η/και ρομποτικής. 

 Προβάλλονται  4 κύριοι λόγοι  για την χρήση αυτοματισμών και ρομπότ:

  • Βελτίωση ποιότητας
  • Βελτίωση του εργασιακού χώρου
  • Βελτίωση οικονομικής αποτελεσματικότητας
  • Ευελιξία σε αλλαγές 

Βελτιώσεις ποιότητας

Για ορισμένα καθήκοντα τα ρομπότ μπορεί να είναι ανώτερα από τον άνθρωπο όσον αφορά την ποιότητα της εργασίας που παράγεται. Αυτοματοποίηση λοιπόν  στην περίπτωση που απαιτούνται ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα:

  • Υψηλή ακρίβεια τοποθέτησης.
  • Υψηλή επαναληψιμότητα.
  • Καμία απόκλιση λόγω κόπωσης.
  • Έλεγχος και μέτρηση υψηλής ακρίβειας με χρήση αισθητήρων

Αυτές οι βελτιώσεις της διαδικασίας όχι μόνο βελτιώνουν την οπτική εμφάνιση του προϊόντος και ως εκ τούτου την αντιληπτή ποιότητα του προϊόντος, αλλά από την άποψη της συγκόλλησης σημείου δίνουν καλύτερες συγκολλήσεις χάρη στον αυστηρότερο έλεγχο της γωνίας του πιστολιού και των αρμών υψηλότερης αντοχής λόγω της εγγυημένης απόστασης και Αριθμός συγκολλήσεων…. Παρόμοιες βελτιώσεις μπορούν να επιτευχθούν για ψεκασμό βαφής, συγκόλληση τόξου, συναρμολόγηση και πολλές άλλες λειτουργίες.

Για παράδειγμα στη χρήση επιφανειακών επιθεωρήσεων με λέιζερ για ανίχνευση  οποιαδήποτε σκόνης ή ακαθαρσιών που προκαλούν ατέλειες βάψιμο του αυτοκινήτου ή σε περιοχές όπου απαιτούνται υψηλά επίπεδα συγκέντρωσης για  μεγάλες περιόδους, η κόπωση στους ανθρώπους μπορεί να είναι ένα πρόβλημα. Η σωστή χρήση των ρομπότ μπορεί να εξαλείψει αυτό.

Βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος

Προκειμένου να επιτευχθεί η βέλτιστη μακροπρόθεσμη απόδοση από το εργατικό δυναμικό, είναι σημαντικό να καταστεί το εργασιακό περιβάλλον όσο το δυνατόν ευνοϊκότερο για εργασία υψηλής ποιότητας και υψηλής απόδοσης. Το ανθρώπινο σώμα, αν χρησιμοποιείται λανθασμένα, είναι επιρρεπές σε βραχυπρόθεσμη κόπωση ή μακροχρόνιο τραυματισμό ή αναπηρία.

Όπου είναι δυνατόν, πρέπει να χρησιμοποιείται αυτοματισμός για να μειωθεί η κόπωση και να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος τραυματισμού. Οι τέσσερις τομείς στους οποίους πρέπει να εξεταστεί η αυτοματοποίηση είναι οι εξής:

• Βαριά ανύψωση.

• Επαναλαμβανόμενη εργασία.

• Μολυσμένα περιβάλλοντα (διαλύτες, θόρυβος, θερμότητα, σκόνη)

• Θέσεις εργασίας που απαιτούν συνεχώς υψηλά επίπεδα συγκέντρωσης.

Οι κατευθυντήριες γραμμές πχ. στην αυτοκινητοβιομηχανία  δείχνουν ότι όταν το συνολικό βάρος που ανασηκώνεται ανά βάρδια υπερβαίνει τους 20 τόνους ή ο αριθμός επαναλήψεων μιας μόνο ενέργειας ανά βάρδια υπερβαίνει τα 4000, τότε στη  Nissan θεωρείται  ότι τα καθήκοντα αυτά πρέπει να αυτοματοποιηθούν. Ένα παράδειγμα όπου εφαρμόζεται αυτό είναι η τοποθέτηση τροχών σε σώματα αυτοκινήτων όπου οι τροχοί που ζυγίζουν 20-30 Kg και χειρίζονται 1000 φορές ανά βάρδια.

Πολλές θέσεις εργασίας στο μεταποιητικό τομέα πραγματοποιούνται σε ένα περιβάλλον που είναι εχθρικό προς το ανθρώπινο σώμα. Πολλοί οργανικοί διαλύτες από τον ψεκασμό βαφής είναι γνωστοί ως καρκινογόνοι, τα πιεστήρια Τύπου είναι θορυβώδη και μπορούν να προκαλέσουν βλάβη στην ακοή και τα χυτήρια και οι τομείς  συγκόλλησης είναι γενικά θερμά και σκονισμένα με κίνδυνο τραυματισμού από σπινθήρες και θερμά συστατικά. Τα ρομπότ μπορούν εύκολα να χειριστούν αυτά τα περιβάλλοντα χωρίς κανένα κίνδυνο για τον εαυτό τους. Στην πραγματικότητα, ένας από τους μεγαλύτερους ερευνητικούς τομείς στη ρομποτική αυτή τη στιγμή είναι για τον παροπλισμό πυρηνικών σταθμών και για την πραγματοποίηση επισκευών στους υπάρχοντες αντιδραστήρες. Προφανώς το περιβάλλον εδώ αποκλείει τη χρήση ανθρώπων και μεγάλο μέρος της εργασίας απαιτεί πολύ ευφυή ρομπότ με μια μεγάλη ποικιλία αισθητήρων.

Εκτός από τις κοπιώδης σωματικές εργασίες , εκεί που απαιτούνται υψηλά επίπεδα συγκέντρωσης, αυτό επίσης μπορεί  να οδηγήσει σε ψυχική κόπωση και άγχος. Η εργασία επιφανειακής επιθεώρησης που περιγράφηκε προηγουμένως είναι ένα πρωταρχικό παράδειγμα αυτού.

Αποτελεσματικότητα  κόστους 

To κόστος των ρομπότ και η απόδοση τους δεν είναι πάντα ένας εύκολος υπολογισμός. Συχνά λόγω της έλλειψης νοημοσύνης στα ρομπότ το κόστος εργαλείων είναι το πιο σημαντικό. Σε σύγκριση με διαδικασίες  που χρησιμοποιούν ανθρώπους το μεγαλύτερο κόστος είναι σε μισθούς και για επικίνδυνα περιβάλλοντα όπως βαφές, ο περιβαλλοντικός έλεγχος (πχ. η παροχή καθαρού α αέρα για τον αναπνευστήρα του χειριστή) μπορεί επίσης να είναι δαπανηρή.

Όπου είναι δυνατόν, τα ρομπότ θα πρέπει να εγκαθίστανται έτσι ώστε να μπορούν να λειτουργούν συνεχώς σε 24ωρη βάση, προκειμένου να αποκτηθεί η μέγιστη παραγωγικότητα από αυτά. Ωστόσο, αυτό δεν είναι δυνατό όταν λειτουργούν σε γραμμές που χρησιμοποιούν ανθρώπους και απαιτούνται διαλείμματα. Η απόδοση των ρομποτικών συστημάτων πρέπει να λαμβάνει σοβαρά υπ' όψη από τον ανθρώπινο παράγοντα.  

Ευελιξία στην αλλαγή

Σε κανονικές  συνθήκες, τα ρομπότ μπορούν  να είναι πιο ευέλικτα σε αλλαγές  από τη σταθερή αυτοματοποίηση, αλλά μπορούν επίσης να είναι ταχύτερα ως η πιο ευέλικτη λύση για τον άνθρωπο. Με την παγκοσμιοποίηση των αγορών, ο χρόνος ζωής ενός προϊόντος στην αγορά μειώνεται σταθερά. Αυτό απαιτεί την ταχύτερη διάθεση νέων προϊόντων στην αγορά και επίσης ότι οι γραμμές παραγωγής είναι ευέλικτες και να μπορούν να χειριστούν περισσότερα από ένα προϊόντα. Η λύση σε αυτό είναι η χρήση αναπρογραμματιζόμενου αυτοματισμού.

Είναι λοιπόν εύλογο η απόφαση περαιτέρω αυτοματοποίησης και εισαγωγής ρομπότ να απασχολεί και να προβληματίζει . Πάντως σίγουρα δεν πρέπει να γίνεται με κοντόφθαλμα  και μη τεκμηριωμένα κριτήρια στους τομείς που προαναφέραμε, αλλά προς όφελος του ανθρώπινου δυναμικού και της κοινωνίας.

 

 

Social Bookmarks