Παρασκευή, 25 Αυγούστου 2017

Μια δεύτερη ματιά στην ασφάλεια στη παραγωγή (Μέρος Β’):

Posted in Νέα-Ανακοινώσεις, Visits: 2309, Print this page: Print

Μια δεύτερη ματιά στην ασφάλεια    (Μέρος Β’):          

Ασφάλεια ή πρόληψη και αποφυγή κινδύνων?

Στο Α’ Μέρος, με αφορμή μια νέα έκθεση από την Haley & Aldrich , είδαμε το λάθος που γίνεται να επικεντρωνόμαστε στις  προδιαγραφές ασφάλειας και να παραβλέπουμε τους πραγματικούς κινδύνους.

Ακόμη είδαμε πως η “κουλτούρα ασφάλειας “ πρέπει να αγκαλιάζεται όχι μόνο από την οργάνωση εν γένει, αλλά από τα άτομα που εργάζονται μέσα στον οργανισμό μέχρι το σημείο που επηρεάζει τη συμπεριφορά τους.

Επίσης σημαντικό στοιχείο  στην πρόληψη κινδύνων αποτελεί η επικοινωνία. Οι εργαζόμενοι πρέπει να αισθάνονται άνετα ώστε να αναφέρουν τυχόν προβλήματα ασφάλειας. Εάν οι εργαζόμενοι παρατηρήσουν ότι οι κανονισμοί ασφαλείας παραμένουν ανεξέλεγκτοι και αισθάνονται ότι οι θέσεις εργασίας τους κινδυνεύουν εάν μιλούν για πιθανά προβλήματα - μπορεί να συμβεί καταστροφή.

Μιλήσαμε για το περίπτωση της BP όπου ενώ εόρταζαν τα 7 χρόνια  χωρίς ατύχημα, σημειώθηκε έκρηξη με 11 θύματα.

Για να δημιουργηθεί η ικανότητα πρόληψης στον τομέα των κινδύνων, η Haley & Aldrich συνιστά στους οργανισμούς να δημιουργήσουν μια αλληλένδετη, αλληλένδετη κουλτούρα - από την εκτελεστική αίθουσα συνεδριάσεων έως το εργοστάσιο - που να περιλαμβάνει όλους για τον εντοπισμό, τη μέτρηση και την αποφυγή των κινδύνων.

Ακολουθούν πέντε αποτελεσματικοί τρόποι δημιουργίας μιας κουλτούρας ικανής για την αποφυγή κινδύνων, όπως περιγράφεται στην έκθεση:

1. Η ασφάλεια είναι η δουλειά του καθενός και όλοι πρέπει να καταλάβουν τον κίνδυνο. Είναι σημαντικό ο καθένας στην οργάνωση να αισθάνεται εξουσιοδοτημένος και αφοσιωμένος στη δημιουργία ενός ασφαλούς χώρου εργασίας. Αυτό συνεπάγεται τη δημιουργία ατμόσφαιρας όπου οι εργαζόμενοι μπορούν να αισθάνονται άνετα να αναφέρουν τυχόν προβλήματα ασφάλειας και τα επίπεδα κινδύνου που μπορούν να αναλάβουν, καθώς και να συζητούν ανοιχτά περιστατικά αμέλειας.

2. Η ασφάλεια είναι εξίσου σημαντική με την απόδοση. Πολύ συχνά οι εργαζόμενοι αισθάνονται πιεσμένοι να κόβουν τις γωνίες για να εκπληρώσουν τους στόχους απόδοσης. Εκτός από τις τεράστιες απώλειες προσωπικών και περιουσιακών στοιχείων που μπορούν να προκαλέσουν τα περιστατικά, μπορούν επίσης να επηρεάσουν σοβαρά τη φήμη και την κατώτατη γραμμή της εταιρείας. Η κορυφαία διοίκηση θα πρέπει να καταστήσει σαφές ότι η ασφάλεια είναι εξίσου σημαντική με την παραγωγή και την ποιότητα και ότι η κατανόηση και ο μετριασμός των κινδύνων που συνδέονται με την παραγωγή αποτελούν αναμενόμενο μέρος της δουλειάς όλων.

3. Δημιουργήστε έναν κοινό ορισμό του κινδύνου. Δεδομένου ότι οι διαφορετικοί άνθρωποι έχουν διαφορετικές ανοχές κινδύνου και αντιλήψεις για ασφαλείς λειτουργίες, κάθε οργανισμός πρέπει να καθορίσει τη δική του ανοχή κινδύνου και να διασφαλίσει ότι είναι κοινόχρηστο και κατανοητό σε ολόκληρη την οργάνωση. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί φέρνοντας σε επαφή τα άτομα μεταξύ των τμημάτων για να αναπτύξουν από κοινού αυτή την κοινή κατανόηση.

4. Μετρήστε τι είναι, όχι τι πρέπει να είναι. Αντί να μετράτε τον κίνδυνο βάσει τυπικών διαδικασιών εργασίας, επικεντρωθείτε στις καθημερινές εργασίες, οι οποίες μπορεί να χρειαστεί να αποκλίνουν από τις τυπικές διαδικασίες. Βρείτε τα κενά στις εργασίες όπως σχεδιάστηκαν σε σχέση με τις εργασίες όπως ολοκληρώθηκαν για να εντοπίσετε τους κρυμμένους κινδύνους.  Η διοίκηση θα πρέπει να καθορίσει τον τρόπο με τον οποίο θα μετρηθούν όλα τα δεδομένα για να καθορίσει περαιτέρω τις παραμέτρους κινδύνου και την ανοχή του οργανισμού και να δώσει προτεραιότητα σε αυτούς τους κινδύνους.

5. Χρησιμοποιήστε τα δεδομένα. Συλλέξτε όσο το δυνατόν περισσότερα δεδομένα σχετικά με το τι συμβαίνει πραγματικά στον οργανισμό σας, συμπεριλαμβανομένου του εντοπισμού των κενών ασφαλείας και του καθορισμού του τι πρέπει να κάνετε για να τα κλείσετε. Βεβαιωθείτε ότι διεξάγετε εμπεριστατωμένη ανάλυση για να αποκτήσετε μια ακριβή εικόνα και εξετάστε επίσης τη σοβαρότητα των συμβάντων. Για παράδειγμα, ενώ τα συμβάντα ασφαλείας και τα «ρεκόρ» μπορούν να μειωθούν στατιστικά, ο αριθμός των θανάτων στο χώρο εργασίας αυξάνεται κάθε χρόνο, σύμφωνα με το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας. 

Social Bookmarks