Τρίτη, 04 Ιουνίου 2013

Έναρξη εργασιών της Heron Control Systems

Νέα-Ανακοινώσεις, , start

Έναρξη εργασιών της Heron Control Systems

Η εταιρεία μετά από σειρά εργασιών και προετοιμασίας δημιούργησε τα γραφεία της και την απαιτούμενη υποδομή για έναρξη εργασιών στο χώρο του βιομηχανικού αυτοματισμού.

Η υποδοχή της Αγοράς είναι πολύ θετική, παρότι η οικονομία βρίσκεται σε έντονη ύφεση.

Η Heron πιστεύει ότι θα συνεισφέρει με την εμπειρία και τεχνογνωσία των στελεχών της, στην επίλυση προβλημάτων παραγωγής και παραγωγικότητας, βασιζόμενη επιλογές ποιοτικών προϊόντων μέσα από συνεργασίες με κορυφαίους κατασκευαστές.

<<  1 [2